Rotfyllning

Trots att vi har en god tandhälsa i Sverige är rotfyllning fortfarande en vanlig behandling. Detta krävs när tandens pulpa har dött eller blivit infekterad.

I mitten av tanden finns en pulpa som består av blodkärl och nerver. Om ett kariesangrepp går för långt eller om du skadar tanden på något sätt kan denna pulpa bli inflammerad och dö. Istället för att i dessa fall ta bort tanden kan du med hjälp av rotfyllning ha kvar tanden i flera år.

Under en rotfyllning borras tanden upp så att den infekterade pulpan kan tas bort. Därefter så spolas rotkanalen ren från bakterier, för att sedan fyllas igen med ett konstgjort material. Orsaken till att håligheten fylls igen är för att bakterier inte ska kunna tränga sig in.

Som tandläkare måste man dock vara helt säker på att det inte finns några bakterier kvar innan kanalen fylls igen. Om det finns en risk för detta läggs ett bakteriedödande medel i kanalen under några veckor för att sedan på ett återbesök fylla igen kanalen. Den vanligaste fyllningen är guttaperka som är ett gummiliknande material.

Folktandvården i Norbotten och Sörmland har börjat använda sig av en ny metod för rotfyllning. En metod där maskiner gör rent rotkanaler istället för att göra det för hand. Med denna metod går det snabbare och dessutom blir tanden lättare att fylla. Det sänker kostnaderna både för klinikerna men också för patienterna. Sveriges radio skriver även om detta här och förutom Folktandvården Norrbotten samt Sörmland så har tekniken även införts i några andra landsting samt hos tandläkare som är specialintresserade.

Det som sänker kostnaderna allra mest är dock att du som patient inte låter det gå så pass långt så att du behöver en rotfyllning. Ta hand om dina tänder och gå till tandläkaren regelbundet för att kunna upptäcka hål innan de inflammerar pulpan. Regelbundna tandläkarbesök är i längden en investering.

Rotfyllning